Parasitter

Høns som går ute på sommeren, får gress og ting fra hagen kan få ulike innvollsparasitter(bendelorm, spolorm, hårorm etc). Det kan være vanskelig å oppdage så det er viktig at vi følger med på almenntilstanden på hønsa. Brusede fjær, spiser unormalt mye, bare pirker, men spiser ikke maten, matte øyne holder seg for seg selv, og ser pjuske ut er symptomer man må være obs på. Det er også viktig å følge med på hønsenes avføring. Om den er normal eller ikke kan gi oss en god pekepinn på hønsene helse, av og til kan man også se egg, eller snylteren selv i avføringa.  Er dyrene sterk angrepet kan snylterne gå inn i jerte/ lunger og eggledere, og kan da bli med ut i et egg.

Det er enkelt å behandle mot parasittene, noe som også bør gjøres hver øst når man tar dyra inn for vinteren. Man kan også få tak i ulike preparater som kan forebygge. Gamebird.no har ulike naturpreparater, man kan bruke både forebyggende og behandlende. Veterinær kan også foreskrive preparater (tilbakeholdelsestid på egg og kjøtt)

Kilde: Brubakken