Mykoplasmose

Mykoplasmose er en samlebetegnelse for mikroorganismer I gruppa Mycoplasma. Dette er også en B sykdom, som er meldepliktig til Mattilsynet dersom man misstenker i sin flokk.

I motsetning til ILT ligger smittestoffer i egg.

Sykdomstegn:

Gir betennelse i nese, bihuler og luftsekker. Ledd kan også affiseres. Ofte så kommer også bekterielle infeksjoner, som også er med på å å bidra til sykdommen. Eggproduksjon går oftest ned.

Diagnotisering gjøres ut fra symptomer, og da vil Mattilsynet ta prøver som sendes inn for analyse.

Ettersom det ikke er noen behandling mot Mykoplasmose så anbefales total nedslaktning og sanering av hønsehus.

Mykoplasmose tåler dårlig desinfeksjonsmidler, så en grundig vask av hønsehus vil være nødvendig dersom det påvises. Mattilsynet vil her og komme med hva de anbefaler av tiltak.

Kilde: Brubakken