Mareks

Mareks er en form forvirus, som skyldes lymfekreft. Viruset smitter lett mellom dyr, så det er svært viktig å isolere eventuele syke dyr fra resten av lokken, or å kunne minimere smittsomhet. Desinfisering, og at kyllinger går på god plass, at det er rent kan være med på å forebygge mot at viruset sprer seg. Høy dyretetthet vil gi høyt smittepress.

Den klassiske formen gir seg utslag i at hønsa får lammelser i beina,- derav navnet hønselammelse. Den nyere formen gir kreft i indre organer, da dør dyrene uten at de får lammelsen.

I skjeldne tilfeller kan sykdommen gå over etter 1-2 dager, men ofte så vil hønsene dø av sykdommen. Det anbefales derfor å avlive hønsa dersom man mistenker Mareks, for å unngå at høna har mere lidelser.

Forekommer oftest hos ungdyr i 12-13 ukers alder.

Kilde: Brubakken