Lopper

Fuglelopper lever av blod, og har et bitt som gir en rød flekk i ettertid, som klør ganske mye. Loppene kan også bite mennesker, men kan ikke leve på mennesker.

For å bli kvitt loppene så må hele hønsehuset rengjøres grundig, sammen med behandling, da loppene kan overleve i lengre tid i dvale før de våkner til liv igjen og finner sitt offer.

Kilde: Brubakken