Kalkbeinsmidd

Kalbeinsmidden går på hønsenes fjærløse deler, oftest beina, og kalles derfor ofte fotmidd. Midden suger blod fra under fuglenes hudskjell, beina vil bli litt fortykket, og skjellene på beina vil reise seg. Det vil også være et hvitt kalk lignende lag på beina etter hvert.

Dersom ett dyr blir konstantert med kalkbeinsmidd så må ele flokken behandles, da det smittes fra fugl til fugl, og kontakt mellom gjenstander som kan være affiserte. Behandles ikke midden så vil hønsenes generelle trivsel gå ned. De vil få problemer/ smerter ved å gå.

Kalkbeinsmidd kan enkelt benhandles med ulike preparater som er på markedet. Husk at alle må behandles, og ønsehus/ volier rengjøres.

Kilde: Brubakken