IB

IB- Infeksiøs Bronkitt er en virussykdom som er svært smittsom, Klassifisert B sykdom og er meldepliktig til Mattilsynet ved misstanke.

 

Symptomer:

  • Nysing
  • Økt neseflod
  • Oppsvulmet hodebihulebetennelse)
  • Nedsatt Almenntilstan
  • Redusert eggproduksjon

 

Det er økt dødlighet blant kyllinger, mens unghøns og voksne gir det ofte lite eller ingen dødlighet. Derimot kan sekundære bakterieinfeskjoner som man er mere utsatt for gi en økt dødlighet.

Smittestoffene skilles ut via luft og avføring 1-3 dager etter smitte. Dyrene kan ha smittestoffene i mange måneder etter at symptomene er opphørt. Smittestoff spres ikke via egg, men utsiden av egg kan ha smittestoffer, det er derfor viktig å desinfisere egg før man legger i maskin. Tid ra smitte til tegn på sykdom er vanligvis mellom 18-36 timer.

Sykdommen diagnotiseres ved at det tas blodprøve som Mattilsynet sender inn.

Kilde: Veterinærinstituttet