Lus

Lus er små snyltere som lever på huden til hønsa, suger blod, spiser fjær og hudflass. De legger egga sine i rota på fjærene, og avhengig av antall egg så kan det dannes store klumper med luseegg. Og det er en av de snylterne som ofte kommer på våre høns, da de ofte får det fra villfugler og lignende når de beveger seg ute.

Dersom ei høne er svært infisert av lus så er det mange av de små snylterne som spiser av hønsas blod, så de kan bli blodfattige av det. Når lusa «biter» for å suge blod så klør det også veldi. Dersom det ikke behandles mot lus så vil det gå utover hønsenes generelle trivsel, og egglegging vil gå ned.

Behandling mot lus er pr i dag enkel sak å behandle, det finnes mange ulike preperater ute på markedet. Veterinær kan også foreskrive medikamenter (men da er det tilbakeholdelsestid på egg og kjøtt). Det er viktig at man skifter ut allt av redemateriale og rengjør godt i hønsehuset når man behandler, da lus kan leve litt utenfor verten. Behandle gjærne utsatte områder som rugekasse med lusemiddel.

Det er ofte enkel sak og oppdage om hønsa har snyltere ved at man løfter hønsa opp, og sjekker ned i fjær rota… Ofte er det enklest å se på de varmeste stedene på hønsa, som under vinger, i baken, i nakke og i hale rota.

Kilde: Brubakken