Koksidiose

Koksidiose er en encellet parasitt som lever i tynntarmslimhinnen, og som kan gjøre dyrene syke når det kommer i kontakt med vann/ mat som dyrene da inntar. Koksidiose rammer oftest små kyllinger. Høy dyretettet, og for lite renhold kan være faktorer som kan fororsake koksidiose os kyllinger/ høns.

Symptomene vil først være at fuglene bruser seg opp og begynner å sture. Ses blod i avføring er det ingen tid å miste. Da må man rengjøre så det er rent underlag, rent vann og ren mat, og man må få i medikamenter. Isoler de dyrene som viser sykdomstegn for å forebygge smitte. Det er ulike preparater som finnes på markedet. Gamebird har ropa- B som kan forebygge samt behandle. Man kan også kutte opp gressløk og gi de. Stalosan- F dreper også parasitten, så strø med fordel et lag både som behandlende og forebyggende. Stalosan- Fås også hos Gamebird.

Koksidiose er en encellet parasitt som lever i tynntarmslimhinnen, og som kan gjøre dyrene syke når det kommer i kontakt med vann/ mat som dyrene da inntar. Koksidiose rammer oftest små kyllinger. Høy dyretetthet, og for lite renhold kan være faktorer som kan forårsake koksidiose hos kyllinger/ høns.

Symptomene vil først være at fuglene bruser seg opp og begynner å sture. Ses blod i avføring er det ingen tid å miste. Da må man rengjøre så det er rent underlag, rent vann og ren mat, og man må få i medikamenter. Isoler de dyrene som viser sykdomstegn for å forebygge smitte. Det er ulike preparater som finnes på markedet. Gamebird har ropa- B som kan forebygge samt behandle. Man kan også kutte opp gressløk og gi de. Stalosan- F dreper også parasitten, så strø med fordel et lag både som behandlende og forebyggende. Stalosan- Fås også hos Gamebird.

Kilde: Rasefjærfe