ILT

 

ILT- Infeksiøs Laryngotrakeitt er en  luftveisinfeksjon som rammer høns.

Ved mistanke om at man har ILT i sin besetning, er man pliktig til å melde fra til Mattilsynet slik at man får tatt prøver for å bekrefte eller avkrefte sykdommen. Dersom ILT blir bekreftet så er det krav om sanering (avlivning og desinfisering for å få bort smittestoffer. Mattilsynet har mere informasjon om dette).

Sykdomstegn på ILT:

-Surkling og ulyder i pusteveien.

– Åpent nebb, lukkede øyne, og utstrakt hals, mens de har vansker med å puste.

– Hosting, med blodig sårveske.

– Mild form kan gi horninnebetennelse, med hovne øyne.

– Redusert apetitt

–  Nedsatt eggproduksjon.

– Høy dødlighet i flokken (50-70% dødlighet er rapportert,, vanligst er 10-20%)

 

ILT smittes ikke i egg, så å kjøpe egg, for så å desinfisere før de legges i maskin anbefales.

Smittestoffet er følsom for vanlig desinfiserende midler, så en grundig vask av hønsehus vil være nødvendig dersom ILT påvises. Mattilsynet vil her og komme med hva de anbefaler av tiltak.

Diagnotisering gjøres ved at det tas blodprøver som Mattilsynet sender inn. I Norge er det i hobbydrift ILT ses. Det er ikke blitt påvist ILT i komersiellt hold siden 1971. Og det strebes med at det ikke skal komme inn i kommersiell drift, og det er derfor det og er et strengt regelverk rundt det at man rapporterer sykdomstegn inn til Mattilsynet.

Kilde: Veterinærinstituttet