Sykdommer/ snyltere

Høns kan bli utsatt for ulike sykdommer og snyltere, det er derfor viktig at forholdene ikke legges til rette for at de skal få utviklet seg. Bakterier og snyltere trives ofte i fuktige, og varme områder. Så og sørge for at det er tørt og fint i hønsegård og hus er med på å forebygge mot ulike infeksjoner og snyltere.

Gamebird har mange ulike preparater, samt utstyr til hønsehuset som kan være svært nyttige.

Isolasjon

Or å forebygge at hønseflokken skal få sykdommer fra nyinnkjøpte dyr er det viktig at man velger å kjøpe fra oppdrettere som har et godt hønsehold, og som selv sørger for at dyra ikke skal få sykdommer. ALDRI få i dyr fra et suspekt hønsehold for å «redde» dyra. Det du oppnår med det er at sykdommer som den flokken kan ha sprer seg til dine dyr og videre utover. Dette er ikke ønskelig. 

Ha et eget rom langt fra din flokk hvor nyinnkjøpte dyr bør stå i minimun 14 dager, helst 3 uker.  På den tiden vil ofte sykdommer vise seg pga stress vil påskynde et sykdomsforløp, og det å lytte til et nytt sted øker stresshormon til hønsa, og da vil man kunne forhindre at resten av dyra blir smittet.

Bruk egne klær som KUN brukes inne hos de nyinnkjøpte dyra. For at avføring og potensiell smitte kommer i kontakt med egen besetning. Husk at når dyra skal stå i isolasjon at de er så langt ra egen flokk at luft, vann, og kontaktsmitte ikke er mulig. Bruk gjærne engangs trekk eller likn. Tenk på alle mulige måter for å forhindre at det oppstås kontakt mellom de ulike dyrene.

Sjekk dyra

Før du tar med de nyinnkjøpte dyra se over de. Løt på fjær for å sjekke om de kan ha lus, midd eller annet uønsket. Lytt om de surkler når de puster, om det er noen ilyd, eller uregelmessigheter. Sjekk om det er klumper avføring i kloakk, om de lukter, hvordan ben, øyne og ører ser ut.